Instruit

Termeni și condiții

Termeni și condiții de accesare și utilizare a site-ului www.instruit.ro
Asociația Instruit, Site-ul www.instruit.ro , numit în continuare Asociația Instruit, este brandul exlusiv și propietatea exclusivă a societății comerciale ASOCIAȚIA INSTRUIT, cu sediul social în Oradea, Bihor, identificată prin cod fiscal RO16122756.

Accesarea, vizitarea și utilizarea tuturor serviciilor oferite, precum și a conținutului, prin intermediul site-ului www.instruit.ro, presupune acceptarea Termenilor și Condițiilor expuse și definite mai jos. În cazul în care nu acceptați Termenii și Condițiile expuse și definite mai jos, vă rugăm să nu accesați, vizitați și utilizați serviciile oferite prin intermediul site-ului www.instruit.ro .

Definiții
Client – O persoană fizică sau juridică care accesează, vizitează și utilizează Conținutul și Serviciile oferite de Asociația Instruit și care a plasat cel puțin o comandă;
Utilizator – O persoană fizică sau juridică, care obține sau deține accesul la vizitarea și utilizarea tuturor serviciilor oferite de Asociația Instruit.
Cont – ansamblu format din adresă de e-mail și o parolă care permite unui singur Client, accesul la anumite secțiuni restricționate ale Site-ului care oferă dreptul la acces la anumite servicii. plasarea și transmiterea unei comenzi, precum și crearea unui conținut de informații despre Client și istoricul acestuia în Site ( Comenzi efectuate, facturi emise, garanțiile produselor, etc.);
Conținut:

 • Toate informațiile aflate pe Site-ul www.instruit.ro și oferite de Asociația Instruit spre accesarea, vizitarea și utilizarea acestora, de către Client;
 • Toate informațiile trimise către Client/Utilizator de către Asociația Instruit, sau un angajat al Asociația Instruit, prin orice mijloc de comunicare existent și disponibil, conform datelor de contact specificate de Client/Utilizator;
 • Toate informațiile legate de produsele deținute de Asociația Instruit;
 • Toate informațiile referitoare la Asociația Instruit, care au caracter public;

Comandă – procesul prin care Clientul/Utilizatorul intenționează să achiziționeze produsele comercializate de Asociația Instruit prin intermediul Site-ului www.instruit.ro ;
Document – prezentele informații din Termeni și Condiții;
Newsletter – mijloc de informare electronic, prin care sunt transmise prin e-mail sau SMS, către Client/Utilizator, informații cu privire la produsele și/sau campaniile promoționale desfășurate de Asociația Instruit într-o anumită perioadă;
Produse – bunurile care sunt puse la dispoziția Clientului/Utilizatorului de către Asociația Instruit, pentru a putea fi achiziționate, prin intermediul Site-ului, contra-cost;
Serviciu – comerțul electronic desfășurat doar pe secțiunile publice ale Site-ului, cu scopul de a oferii Clientului/Utilizatorului posibilitatea de a achiziționa produse prin mijloace electronice sau alte căi de comunicare;
Site – domeniul www.instruit.ro , precum și subdomeniile acestuia;
Specificații – toate informațiile produselor comercializate prin intermediul Site-ului www.instruit.ro , așa cum sunt specificate în descrierea produselor;
Tranzacție – operațiunea de plată, încasare sau rambursare a unei sume de bani, ca urmare a achiziționării, respectiv a vânzării, a unui produs oferit prin intermediul Site-ului www.instruit.ro ;

 • Dispoziții Generale

Acest document stabilește Termenii și Condițiile de accesare, vizitare sau utilizare ale site-ului, conținutului și serviciului, de către Client/Utilizator.
Asociația Instruit are dreptul de a modifica acest Document, în orice moment, pentru a se conforma tuturor reglementărilor legislației în vigoare, ale politicilor interne ale societății sau ale tehnologiei folosite.
Asociația Instruit are dreptul să modifice, să suspende sau să înceteze comercializarea produselor, pe o perioadă determinată sau nedeterminată, parțial sau total, cu sau fără notificare prealabilă.
Asociația Instruit asigură funcționarea optimă a site-ului și va lua toate măsurile necesare în cazul în care vor exista probleme tehnice.
Site-ul www.instruit.ro deținut de Asociația Instruit, este site public.
Asociația Instruit nu este responsabil pentru daunele materiale, intelectuale sau de orice altă natură, ca urmare a folosirii necorespunzătoare a serviciilor și produselor oferite. De asemenea, Asociația Instruit nu este răspunzător pentru nici o daună produsă echipamentelor Clientului/Utilizatorului, prin utilizarea necorespunzătoare a site-ului, conținului și serviciilor oferite de Asociația Instruit.
Clientul/Utilizatorul este direct responsabil pentru pentru daunele materiale, intelectuale sau de orice altă natură, produse site-ului, conținutului și a serviciilor oferite de Asociația Instruit.
În cazul în care Clientul/Utilizatorul nu este de acord cu prezentul Document, nu are dreptul de a accesa Site-ul, Conținutul și Serviciile oferite de Asociația Instruit.
Asociația Instruit oferă Clientului/Utilizatorului dreptul de a reveni asupra deciziei de a fi de acord cu prezentul Document.

 • Reguli de utilizare a Site-ului

Asociația Instruit interzice utilizarea Site-ului, Conținutului și a Serviciilor, pentru promovarea sau comercializarea a altor produse decât cele prezentate pe site.
Accesarea, vizitarea și utilizarea Site-ului, de către Client/Utilizator se face exclusiv pentru scop personal, non-comercial.
Asociația Instruit interzice accesul la Site prin orice alt mijloc decât cel oferit de către prezentul Document; de asemenea se interzice accesarea, vizitarea și utilizarea site-ului cu scopul de produce orice fel de daune echipamentelor deținute de Asociația Instruit.
Orice copiere, inserare, adăugare, ștergere și orice alte operațiuni, înafară de cele oferite de Asociația Instruit, intră sub incidența legislației în vigoare.
Prin utilizarea necorespunzătoare a Site-ului, care aduce un prejudiciu material, intelectual sau de orice altă natură, Asociația Instruit are dreptul de a bloca permanent Clientul/Utilizatorul care a produs prejudiciul, precum și obligarea acestuia la plata daunelor/despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat.

 • Conținutul și proprietatea intelectuală

Absolut toate informațiile care se regăsesc în site-ul www.instruit.ro , care alcătuiesc conținutul acestui site ( imagini, sigle, simboluri, butoane, texte și orice alt conținut al site-ului) sunt proprietatea exlusivă a societății comerciale ASOCIAȚIA INSTRUIT, a brand-ului Asociația Instruit.
Informațiile care alcătuiesc conținutul site-ului www.instruit.ro au caracter prezentativ și informativ, acestea nereprezentând obligații contractuale.
Asociația Instruit va asigura corectitudinea tuturor informațiilor publice de pe site: informații despre produse, descrierea produselor, prețurile acestora etc.
În cazul în care Clientul/Utilizatorul constată că anumite informații sunt eronate, acesta poate contacta Asociația Instruit, prin mesaj scris la adresa office@instruit.ro
Clientul/Utilizatorul are dreptul de a folosi conținutul site-ului doar în scop personal sau non-comercial. Orice copiere, inserare, adăugare, ștergere și orice alte operațiuni, înafară de cele oferite de Asociația Instruit, intră sub incidența legislației în vigoare. Clientul/Utilizatorul are dreptul de a publica, cu scop non-comercial, informații care nu aduc un prejudiciu material, intelectual sau de orice altă natură.
Este interzisă adresarea unor injurii și utilizarea limbajelor neadecvate, Asociația Instruit având dreptul de a gestiona și elimina toate informațiile care pot aduce un prejudiciu material, intelectual sau de orice altă natură, fără a informa Clientul/Utilizatorul.
În cazul în care Clientul/Utilizatorul dorește utilizarea conținutului sub o altă formă decât cele agreate în prezentul document, acesta primește dreptul doar prin solicitarea scrisă și trimisă pe cale electronică (e-mail) la adresa office@instruit.ro .

 • Newsletter. Abonarea și dezabonarea

Newsletter-ul sau buletinul informativ, este mijlocul de informare electronic, prin care sunt transmise prin e-mail sau SMS, către Client/Utilizator, informații cu privire la produsele și/sau campaniile promoționale desfășurate de Asociația Instruit într-o anumită perioadă.
Clientul/Utilizatorul are dreptul de a se abona la newsletter prin completarea unui formular și prin acceptarea acestuia, iar datele Clientului/Utilizatorului vor fi folosite de Asociația Instruit în limitele Politicii de Confidențialitate.
Clientul/Utilizatorul are dreptul de a renunța oricând la primirea Newsletter-ului, prin folosirea link-ului sau a legăruii destinate pentru acest scop sau prin informarea în scris, prin e-mail, la adresa office@instruit.ro
Asociația Instruit nu solicită nici o informație Clientului/Utilizatorului, prin acest mijloc de comunicare, cu privire la datele personale, conturi și parole personale, carduri bancare. În cazul unei astfel de situații, Clientul/Utilizatorul are obligația de a informa Asociația Instruit și de a furniza toate informațiile necesare.
Asociația Instruit are dreptul de a selecționa Clienții/Utilizatorii, în vederea trimiterii newsletter-ului, cât și de a elimina din baza de date un Client/Utilizator, fără nici o informare sau notificare.

 • Politica de vânzare online

Accesul la serviciul de achiziționare a produselor oferite de Asociația Instruit, pe site-ul www.instruit.ro , precum și achiziționarea produselor oferite de Asociația Instruit, prin intermediul site-ului, se poate face cu sau fără cont.
Pentru a putea achiziționa produsele oferite de Asociația Instruit, prin intermediul site-ului, Clientul/Utilizatorul va trebui să accepte Termenii și Condițiile expuse în prezentul document.
Asociația Instruit are dreptul de a limita sau refuza accesul Clientului/Utilizatorului, analizând comportamentul de cumpărare a acestuia ( refuzul periodic al coletelor, refuzul la plată a produselor etc. ), dar și în cazul în care există suspiciune de fraudă.

 • Contul

Clientul/Utilizatorul poate achiziționa produsele de pe site-ul www.instruit.ro , prin crearea unui cont, în prealabil. Asociația Instruit oferă și opțiunea de a achiziționa produsele fără cont. Contul se poate crea atât prin completarea unui formular, cât și prin intermediul rețelelor de socializare.
Clientul/Utilizatorul are dreptul de a fi informat cu privire la datele cu caracter personal pe careAsociația Instruit le prelucrează, consultând secțiunea GDPR.
În cazul în care Contul este creat de o persoană juridică, Clientul/Utilizatorul va acționa în numele acesteia și are obligația de a respecta termenii legali ai persoanei juridice.
Confirmarea creării Contului, se va face prin trimiterea unui e-mail de confirmare către Client/Utilizator, de către Asociația Instruit.

 • Comanda online

Clientul/Utilizatorul poate achiziționa produsele prin plasarea unor comenzi, exlusiv pe site. Acesta are obligația de a furniza corect și complet toate informațiile solicitate de Asociația Instruit, în vederea procesării comenzii. Prin finalizarea comenzii, Clientul/Utilizatorul consimte că toate informațiilor sunt corecte și complete, dar și că acceptă Termenili și Condițiile expuse în prezentul document.
Clientul/Utilizatorul are dreptul de a contacta Asociația Instruit, prin orice mijloc disponibil:

 • Pentru a-i oferi acestuia informații suplimentare cu privirea la produs;
 • Pentru a-i comunica anumite modificări cu privire la comandă (model, cantitate, adresă de livrare etc.)
 • Pentru a anula o comandă, dacă aceasta nu a fost încă expediată

Asociația Instruit are dreptul de a contacta Clientul/Utilizatorul, prin orice mijloc disponibil:

 • Pentru a-i oferi acestuia informații suplimentare cu privire la produs;
 • Pentru a valida disponibilitatea produselor și cantitatea acestora;
 • Pentru a solicita informații suplimentare cu privire la comandă, în cazul în care, informațiile oferite de Client/Utilizator sunt incorecte;

Pentru a confirma comanda
În cazul în care există o suspiciune de fraudă sau există informații cu privire la producerea unor daune, Asociația Instruit are dreptul de a refuza comanda Clientului/Utilizatorului, fără informarea acestuia.
În momentul în care Clientul/Utilizatorul achită contravaloarea comenzii (prin orice mijloc de plată disponibil), Asociația Instruit îl informează pe acesta prin mijloacele de comunicare disponibile.
Clientul/Utilizatorul are dreptul de a utiliza un singur voucher, cupon, cod (dacă acestea sunt oferite) o singură dată, în perioada campaniei promoționale.
Asociația Instruit preia comenzile de luni până vineri între orele 10:00 – 18:00 și sâmbăta între orele 10:00 – 13:00 și se vor livra conform Termenilor și Condițiilor expuse în secțiunea – Livrarea produselor.

 • Livrarea produselor

Produsele sunt livrate oriunde în țară (România) , prin curier, doar în zilele lucrătoare. Termenul de livrare este de 3 – 5 zile lucrătoare. Livrarea se face după efectuarea plății, iar termenul de livrare curge de la primirea confirmării comezii. În cazul în care plata se face prin ramburs, termenul de livrare curge de la primirea confirmării comezii. În cazul produselor care nu sunt în stoc, însă se pot comanda din stocul furnizorului termenul de livrare a produselor, având în vedere că produsele sunt doar pe comandă directă de la furnizor, este de 5 – 10 zile lucrătoare, de la confirmarea telefonică a comenzii.

În cazul în care în termen de 24 de ore de la primirea comenzii, nu se poate contacta telefonic clientul pentru a confirma comanda și a verifica informațiile furnizate de client, comanda se anulează automat.

Clientul/Utilizatorul are obligația de completa corect informațiile cu privire la livrare și doar o singură adresă de livrare.
Asociația Instruit nu răspunde de pierderea sau întârzierea livrării, dacă acestea sunt cauzate de situații care nu țin de acesta.
Asociația Instruit nu își asumă nici o responsabilitate, în cazul în care Clientul/Utilizatorul nu se află la adresa menționată sau nu poate fi contactat de către curier.
Asociația Instruit are dreptul de a refuza comanda în cazul în care există suspiciune de fraudă sau există un istoric al Clientului/Utilizatorului cu privire la comenzile refuzate.
Clientul/Utilizatorul are drepul de a fi informat cu privire la costul de livrare a produselor, iar acest cost de livrare este suportat în totalitate doar de către Client/Utilizator.
În cazul în care produsul nu poate fi livrat/înlocuit sau în cazul în care clientul nu dorește înlocuirea produsului, Asociația Instruit are obligația de a informa clientul și de returna contravaloarea acestuia (contravaloarea este suma încasată de la Client/Utilizator) în termen de maximum 14 de zile calendaristice de la recepționarea produsului.

 • Plata produselor

Clientul/Utilizatorul va achita contravaloarea produselor conform prețului menționat pe site. În cazul în care din anumite erori umane sau tehnice, prețul nu este corect și complet, Asociația Instruit are obligația de a informa Clientul/Utilizatorul cu privire la această situație, prin orice mijloc disponibil. Clientul/Utilizatorul poate folosi o singură dată, în campania promoțională, voucher-ul, cuponul sau codul de reducere, oferit de Asociația Instruit.
Informațiile legate de modalitatea de plată sunt confidențiale, Asociația Instruit neavând acces la informațiile respective. Informațiile sunt folosite și cunoscute doar de către procesatorul de plăți integrat în Site și de către instituția de autorizare a plății.
Asociația Instruit va transmite Clientului/Utilizatorului, factura în format electronic prin e-mail la adresa furnizată de Client/Utilizator și factura în format fizic în coletul care conține produsul.
În cazul în care Asociația Instruit oferă cupoane/vouchere cadou, fiecare cupon/voucher va aplicat individual. În cazul în care Asociația Instruit sesizează faptul că au fost aplicate mai multe cupoane/vouchere cadou, nerespectându-se, în acest caz, aspectul menționat mai sus, Asociația Instruit poate anula comanda cu notificarea, în prealabil, a clientului.

 • Returnarea produselor

Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2014, pentru persoanele fizice care achiziționează produse prin intermediul magazinelor online ”Consumatorul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului său, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului. Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor“.

Clientul/Utilizatorul poate returna produsele doar în situația în care:

 • Produsul nu este conform specificațiilor de pe site
 • Produsele au fost livrate eronat
 • Produsele au mărimi comandate eronat

Clientul/Utilizatorul are obligația de a notifica Asociația Instruit cu privire la intenția de a returna produsele achiziționate, prin orice mijloc de comunicare scrisă pe care îl oferă Asociația Instruit (e-mail la adresa office@instruit.ro ), în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produselor.

În cazul în care Clientul/Utilizatorul, după returnarea produsului, dorește un alt produs sau returnarea produsului din cauza motivelor menționate mai sus, însă Asociația Instruit nu dispune de alt produs conform specificațiilor clientului,Asociația Instruit are obligația de a returna contravaloarea produsului în termen de 14 zile calendaristice, de la informarea acestuia cu privire la indisponibilitatea produsului.

Asociația Instruit nu suportă, sub nici un fel, contravaloarea transportului sau al oricărui serviciu suplimentar. În cazul în care Asociația Instruit oferă transport gratuit, acest lucru fiind specificat la finalizarea comenzii, returul sau schimbul, sunt gratuite.

Clientul/Utilizatorul are obligația de a returna produsul în stare perfectă, exact cum l-a primit, în ambalajul original și cu toate etichetele intacte, de asemenea cu toate documentele însoțitoare. Produsele vor avea un sigiliu de securitate, la vedere. Prin ruperea sigiliului de securitate, Clientul/Utilizatorul nu mai are dreptul de a returna produsul, prin urmare Asociația Instruit poate refuza returnarea produsului.

În cazul înlocuirii produsului, mai întâi Clientul/Utilizatorul are obligația de a returna produsul împreună cu folia de protecție și husa costumului, cu sigiliul și etichetele intacte. După recepționarea și constatarea că produsul este conform cerințelor de mai sus, Asociația Instruit trimite către Client/Utilizator, produsul dorit de acesta. În cazul în care este o diferență de preț între primul produs și produsul dorit la schimb, Clientul/Utilizatorul va achita diferența conform documentelor însoțitoare. Prin ruperea sigiliului de securitate, Clientul/Utilizatorul nu mai are dreptul de a returna produsul, prin urmare Asociația Instruit poate refuza returnarea produsului.

Pentru returnarea produsului se va completa formularul de retur pus la dispoziția Clientului/Utilizatorului, de către Asociația Instruit. Produsele returnate se trimit la adresa Asociația Instruit, Calea Aradului nr.15, ap.3 parter, Oraș Oradea, Județ Bihor, Cod Poștal 410223, România.

 • Răspunderea și limitele de răspundere

Asociația Instruit nu este responsabil față de o persoană fizică sau juridică, de nici o daună materială, intelectuală sau de orice altă natură, prin utilizarea necorespunzătoare a site-ului, furnizarea de informații confidențiale unor terțe persoane, dar nici de calitatea și corectitudinea informațiilor din anumite mijloace de informare.
În cazul în care Clientul/Utilizatorul observă că anumite informații din conținut, îi încalcă drepturile de autor, acesta poate solicita detalii prin orice mijloace disponibilie pe care le oferă Asociația Instruit.
Asociația Instruit nu răspunde de calitatea anumitor mijloace de informare prin care se ajunge la site-ul www.instruit.ro
Clientul/Utilizatorul este direct și singurul responsabil pentru păstrarea în siguranță a informațiilor confidențiale ale site-ului sau a contului său și are obligația de a nu transmite către terțe persoane infromațiile confidențiale ale site-ului, respectiv contului.
Administratorii, proprietarii sau operatorii nu sunt sub nici o formă responsabili de prejudiciul produs de utilizarea necorespunzătoare a site-ului, furnizarea de informații confidențiale unor terțe persoane, dar nici de calitatea și corectitudinea informațiilor din anumite mijloace de informare.

 • Politica de confidențialitate

Asociația Instruit are obligația de a păstra și garanta confidențialitatea tuturor datelor transmise prin sistemul informatic. Informațiile cu caracter confidențial sunt folosite de Asociația Instruit pentru a comunica cât mai eficient cu Clientul/Utilizatorul, pentru a trimite informații cu privire la situația comenzilor, pentru a-l informa pe acesta cu privire la campaniile promoționale (doar cu acordul său). În cazul în care Clientul/Utilizatorul nu dorește furnizarea informațiilor necesare pentru o comunicare eficientă, acesta poate refuza în orice moment; în această situație Asociația Instruit are dreptul de a refuza comanda.
Notificările, cererile cu privire la ștergerea informațiilor confidențiale, se pot face în scris, electronic și trimise prin e-mail la adresa office@instruit.ro
Asociația Instruit nu va furniza sub nici o formă, informațiile confidențiale, către terțe persoane cu excepția operatorului de marketing și autorităților care au dreptul de a verifica anumite informații și care prezintă documente justificative.
Asociația Instruit va folosi informațiile doar în cadrul Legii nr. 677/2001 descrisă în secțiunea GDPR a site-ului, denumită GDPR și doar în scopul pentru care acestea sunt solicitate.
Asociația Instruit nu este responsabil pentru neglijența utilizatorului cu privire la securitatea, confidențialitatea, pierderea sau alterarea informațiilor confidențiale contului Clientului/Utilizatorului.

 • Sesizări și reclamații

Clientul/Utilizatorul are dreptul de a sesiza sau reclama o situație, în scris prin mijloacele electronice disponibile și oferite de Asociația Instruit, la adresa office@instruit.ro. Acestea vor fi analizate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea lor, urmând să se găsească o soluție cât mai bună pentru ambele părți în termen de 30 de zile lucrătoare.

 • Dispoziții finale

Asociația Instruit are dreptul de a modifica în orice moment acest document, de a modifica site-ul și conținutul acestuia, fără a notifica Clientul/Utilizatorul și nu este responsabil pentru eventualele erori apărute în urma modificării care nu sunt făcute de administratorul site-ului.
Asociația Instruit are dreptul de a expune orice material publicitar, promoțional, pe site-ul www.instruit.ro .
Orice problemă care nu se regăsește în prezentul document, se va soluționa pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data sesizării. În cazul în care nu s-a reușit soluționarea pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată de la sediul societății comerciale ASOCIAȚIA INSTRUIT sau a unei instituții/organism agreat de ambele părți.
Prin accesarea, vizitarea și utilizarea site-ului www.instruit.ro , Clientul/Utilizatorul acceptă Termenii și Condițiile menționate în prezentul document.

0
  0
  Coșul tău
  Coșul tău este golReturn to Shop